-13%
charm woman jewel Sagapò HAPPY SHA262
Sagapò charm woman jewel Sagapò HAPPY € 16.00 € 13.92
-15%
ear-rings woman jewel Sagapò Click SCK35 ear-rings woman jewel Sagapò Click SCK35
Sagapò ear-rings woman jewel Sagapò Click € 17.00 € 14.45
-15%
ring woman jewel Sagapò Click SCK190
Sagapò ring woman jewel Sagapò Click € 16.00 € 13.60
new
charm woman jewellery Sagapò HAPPY SHA393
-15%
charm woman jewel Sagapò HAPPY SHA349
Sagapò charm woman jewel Sagapò HAPPY € 14.00 € 11.90
-15%
necklace woman jewel Sagapò Luce SCE10 necklace woman jewel Sagapò Luce SCE10
Sagapò necklace woman jewel Sagapò Luce € 49.00 € 41.65
-15%
charm woman jewel Sagapò HAPPY SHA184
Sagapò charm woman jewel Sagapò HAPPY € 12.00 € 10.20
-13%
ring man jewel Sagapò Forlove SFV38B ring man jewel Sagapò Forlove SFV38B
Sagapò ring man jewel Sagapò Forlove € 12.00 € 10.44
new
charm woman jewellery Sagapò HAPPY SHA392
-15%
necklace man jewel Sagapò Cube SCU01 necklace man jewel Sagapò Cube SCU01
Sagapò necklace man jewel Sagapò Cube € 29.00 € 24.65
-15%
necklace woman jewel Sagapò Chunky SHK21 necklace woman jewel Sagapò Chunky SHK21
Sagapò necklace woman jewel Sagapò Chunky € 29.00 € 24.65

Our offers
Our new items